Velkommen på årsmøte i AKKS Oslo!

Brenner du for et mer mangfoldig og likestilt musikkliv? Bli med og gjør en forskjell!

Vær med å blant annet velge styre for AKKS Oslo og vedta handlingsplan for 2017. Vi serverer kaffe, te og enkel mat, så du kan komme rett hit fra skolen eller jobben.

Send en epost til oslo@akks.no og si fra om du kommer, så vi vet hvor mye mat vi skal ordne.

Tid/sted: torsdag 30. mars kl 17:00 i 3. etg på Sentralen
(følg trappen med det orange håndtaket fra Vinterhagen)

Program:
17:00 – 17:30 registrering, mingling og mat
17:30 – 19:30 Årsmøte i AKKS Oslo 2017

Dagsorden til møtet følger nederst i e-posten.

SAKSDOKUMENTER:
Budsjettinnstilling økonomiutvalget 2017.xlsx
Vedtekter AKKS Oslo
Årsregnskap 2016
Styrets årsberetning
Strategi 2017-2018
Handlingsplan 2017-2018
Årsmelding 2016

Alle årets medlemmer i AKKS Oslo har stemme- tale- og forslagsrett på årsmøtet. Husk at du må være meldt inn i AKKS dersom du ønsker å stemme eller stille til valg. Meld deg inn/forny medlemskapet for 2017 på forhånd, eller gjør det på selve årsmøtet.

Innmelding: https://www.akks.no/bli-medlem/

Jobbe i styret?
Har du lyst på verdifull styreerfaring? Vil du være med å stake ut kursen for AKKS Oslo fremover og jobbe sammen med oss for å rekruttere, motivere og synliggjøre jenter og kvinner i musikklivet? Det er viktig, lærerikt og gøy! Dersom du vil være med, send en e-post med CV, informasjon om deg selv og hvorfor årsmøtet skal velge deg til valgkomiteen:

Limita Lunde:
Tlf: 90019041
limita@parkteatret.no

Camila Luque: 
Tlf: 97167515
luque.camila@gmail.com

Erik Fosland:
Tlf: 97584033 
erik@rockslo.no

Dersom du har spørsmål håper vi å høre fra deg!

Med beste hilsen
Ida Bratteberg Jakobsen, fungerende styreleder
og Aria Rødseth, daglig leder
AKKS Oslo

Dagsorden årsmøte i AKKS Oslo:

1) Konstituering.
    a) Åpning av møtet.
    b) Godkjenning av antall stemmeberettigede.
    c) Godkjenning av saksliste og forretningsorden.
    d) Valg av ordstyrer og referent.
    e) Valg av to protokollunderskrivere.

2) Årsmelding

3) Årsregnskap

4) Innkomne saker

5) Handlingsplan

6) Budsjett

7) Valg av:
    a) Styreleder
    b) Øvrige styremedlemmer

Tilbake