Søk Frifondstøtte innen 1. okt!

Er bandet ditt medlem i AKKS kan dere søke Frifond-midler fra AKKS. 
Dette forutsetter at bandet består av 3 medlemmer eller flere, der minst 1/3 av medlemmene er under fylte 26 år i 2018. Alle bandets medlemmer må være bosatt i Norge. 

Dere kan søke om midler til eksempelvis utstyr, konserter, innspilling og annet som kan bidra til å utvikle og styrke deres bandvirksomhet. 
Maksimalt tilskudd er 25 000 og utbetales normalt innen 1-2 uker etter tildeling.

Det er et krav at søker har bankkonto i bandets eller kontaktpersonens navn og bandet ditt må levere fullstendig årsrapport innen 10.01.2019 
Dere kan ikke motta frifond-midler fra flere steder det samme året. 

Les nøye gjennom retningslinjene og fyll ut søknadsskjema: https://www.akks.no/soknadsskjema-frifond/
Søknadsfrist 1.oktober 2018

Er dere ennå ikke medlemmer i AKKS eller må fornye medlemskapet for 2018, er det kjempeenkelt å gjøre noe med! Fyll ut dette skjemaet og send ditt lokale AKKS-kontor ferdig utfylt bandkontrakt, så kan dere også søke Frifond her. 🙂 

Tilbake