Om AKKS

AKKS Norge er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for kjønnsbalanse i alle ledd av musikkbransjen. Musikkopplæring er kjernen i AKKS sin virksomhet.

AKKS Norge sitt formål er å "rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet."

Trenger du et øvingsrom? Lyst til å lære deg å spille et instrument? Eller kanskje du har lyst til å bli DJ? Alle våre avdelinger leier ut øvingsrom og arrangerer mange workshops og kurs.

Vil du være med å produsere konserter? Har du lyst til å få en fot innenfor musikkbransjen i din by? AKKS Norge trenger unge, engasjerte og musikkinteresserte supportere til å hjelpe oss i arbeidet med å få en bedre balanse i musikkbransjen. Alle jenter og gutter over 14 år er velkommen til å ta del i dette arbeidet. Kontakt din lokalavdeling for å sjekke ut mulighetene for hvordan du kan bli en AKKSer.

Det er 2 typer medlemskap i AKKS. Ungdomsmedlemskap er for deg som er under 26 år det året du melder deg inn (i 2016 betyr det at du må være født i 1991 eller senere). Dette koster 50 kr for et kalenderår, og gir de samme medlemsfordeler som et standard medlemskap (150 kr). I tillegg til kurs og øvingsrom med rabatter, gir medlemskapet en rekke lokale og nasjonale fordeler.

AKKS Norge er organisasjonens administrative landsledd. Administrasjonen som holder til på Sentralen i Oslo består av daglig leder. Styret består av styreleder, nestleder og et sentralstyremedlem i tillegg til en representant fra hver lokalavdeling. AKKS Norge er representert i flere musikkpolitiske fora, og er derfor med på å sette dagsorden.

Har du spørsmål om kurs / øvingslokaler eller andre lokale tilbud i din by: Send mail til

oslo@akks.no / bergen@akks.no / stavanger@akks.no / trondheim@akks.no / kristiansand@akks.no

Har du tilbakemeldinger om nettsiden, ta kontakt med AKKS Norge ved daglig leder. Send en mail til akks@akks.no.

AKKS Norge er medlem av Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund