Om AKKS

AKKS Norge er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for kjønnsbalanse og likestilling i musikklivet. 

AKKS har eksistert i 35 år og fokuserer på rekruttering, opplæring og gode forbilder og jobber kontinuerlig for å holde oss relevante. Vi jobber for å fremme kvinner og retter oss i størst grad mot jenter under 26 år, vi jobber normkritisk og har fokus på at alle skal få oppleve mestring og inkludering.   Vårt formål er "å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet."

Trenger du et øvingsrom? Lyst til å lære deg å spille et instrument eller kanskje du har lyst til å bli DJ?
Alle våre avdelinger leier ut rimelige øvingsrom og arrangerer workshops og kurs.

Vil du være med å produsere konserter? Har du lyst til å få en fot innenfor musikkbransjen i din by? Kanskje du har et engasjement for likestilling, og vil møte likesinnede?
AKKS Norge trenger engasjerte og musikkinteresserte supportere til å hjelpe oss i arbeidet med å få en bedre balanse i musikkbransjen. Alle jenter og gutter er velkommen til å ta del i dette arbeidet. Kontakt din lokalavdeling for å sjekke ut mulighetene for hvordan du kan bli en AKKSer.

AKKS Norge er organisasjonens administrative landsledd. Administrasjonen, som holder til på Sentralen i Oslo består av daglig leder. Styret består av styreleder, nestleder og et sentralstyremedlem i tillegg til en representant fra hver lokalavdeling. AKKS Norge er representert i flere musikkpolitiske fora, og er derfor med på å sette dagsorden.

Har du spørsmål om kurs / øvingslokaler eller andre lokale tilbud i din by: Send mail til

oslo@akks.no / bergen@akks.no / stavanger@akks.no / trondheim@akks.no / kristiansand@akks.no

Har du tilbakemeldinger om nettsiden, ta kontakt med AKKS Norge ved daglig leder. Send en mail til akks@akks.no.

For informasjon om hvordan AKKS behandler personopplysninger, se AKKS personvernerklæring.

AKKS Norge er medlem av Norsk Musikkråd, Musikkens Studieforbund, Kulturalliansen, Balansekunst og LNU.

Kulturalliansen - Ei samanslutning for kulturfrivilligheitaBalansekunst

LNU-logo