Nytt styre i AKKS Norge

Pressemelding:

I helgen avholdt AKKS Norge landsmøte i Bergen og det ble valgt nytt sentralstyre for perioden mai 2018 – mai 2020.

Det nye styret ledes av Monica Ifejilika, soloartist under eget navn og utgjør sammen med Asta Busingye Lydersen gruppen Queendom. Hun er ogsaå freelance-skribent og en mye brukt foredragsholder og moderator. Monica sitter i styret i Oslo Domkor, og er en tydelig stemme i mangfoldsarbeidet paå kulturfeltet.

”Det er med baåde stor glede og ærefrykt at jeg påtar meg oppgaven som styreleder for AKKS Norge.
Som saå mange venner av meg, har også jeg stått og øvd i et AKKS lokale med gruppa mi. Og alle disse årene etter husker jeg godt de som heiet på meg, utfordret meg, og inspirerte meg til å ta musikken på alvor.
AKKS rundt om i landet gjør allerede så mye riktig, så min oppgave blir å ikke gå i veien for det, men heller bidra til å nå enda flere - og kanskje også en enda bredere medlemsmasse.” sier den nyvalgte styrelederen Monica Ifejilika.

Med seg får hun Claus Fibiger – daglig leder i Tanken i Sandvika, Camilla Slaatun Brauer – kommunikasjonsansvarlig i Norsk Jazzforum og Ingunn Sand, daglig leder i JM Norway og tidligere varamedlem i sentralstyret.

Det var en positiv stemning på landsmøtet for øvrig. AKKS har de siste årene hatt god vekst i medlemsantall og det er høy aktivitet i organisasjonen.
AKKS driver aktiv rekruttering av jenter til musikklivet og det er gledelig å se at det er særlig blant unge jenter det er stor økning i både deltakelsen og medlemsmasse.


Avtroppende styreleder Rhiannon Edwards og nyvalgt styreleder Monica Ifejilika.

Tilbake