#nårmusikkenstilner

 

 

Det er vondt å lese historiene som har blitt delt – historier om misbruk og trakassering.
AKKS støtter opp om kampanjene #metoo og #nårmusikkenstilner fordi det er så viktig å melde tydelig fra at slik ukultur rett og slett ikke er greit!

Dette forekommer i alle bransjer, men musikkbransjen og kulturbransjen er i særstilling der uformelle ansettelser i ølkøen er like vanlig som et annet jobbintervju.
Og det er vanskelig å si ifra når man vet at din karriere er avhengig av nettverk og kontakter som vil være med og åpne døra for deg. Og når de samme personene er de som forgriper seg på deg bak lukkede dører kan man føle seg fortapt. Flere av episodene som har blitt fortalt omhandler også straffbare handlinger, men frykten for konsekvens om man melder ifra overskygger det rettssystemet vi har.

Ved å trekke dette frem i lyset og skape bevissthet rundt hva dette handler håper vi se en endring. Samtidig må det faktiske og konkrete tiltak til - dette må tas alvorlig og hele bransjen må ta tak.

Det skal ikke være skamfullt eller feil å melde ifra, verken på vegne av deg selv eller andre og alle skal ha et sted de kan henvende seg for hjelp.
Og viktigst av alt – slik oppførsel må stanses!

AKKS jobber for å rekruttere flere kvinner inn i musikklivet og vi mener at bedre kjønnsbalanse og mangfold vil ha en positiv effekt på den skjeve maktfordelingen som skaper slike uønskede situasjoner.
Men arbeid med holdninger må starte tidlig og vi vil være med i arbeidet for å gjøre norsk musikkliv til et trygt sted for alle i dag – og for alle unge jenter (og gutter) som ønsker seg en karriere i musikken.

Nok er nok!
Les #nårmusikkenstilner-oppropet i Aftenposten her

Tilbake