Medlemskap i AKKS Bergen

Information in English here!

Medlemskap i AKKS gir tilgang til en rekke fordeler. Medlemskapet er gyldig hele kalenderåret i det året du melder deg inn og avsluttes automatisk ved årsslutt. Det er ingen forpliktelser knyttet til vårt medlemskap. I tillegg til å kunne benytte deg av våre fordeler bidrar du til å støtte organisasjonens arbeid.


Gjennom vårt medlemskap kan du benytte deg av flere gode rabatter;

I tillegg til rabatter hos våre samarbeidspartnere;

ScreenHunter_450 Jan. 05 13.47

 

 

 

 

Alle våre medlemmer kan også benytte seg av Kulturfordel - musikklivets eget fordelsprogram!
toppbanner

 

 

 

Kulturfordel har en egen app (tilgjengelig hos Appstore og GooglePlay) som gir deg fullstendig oversikt. Ta kontakt med oss på bergen@akks.no for å få brukernavn og passord for tilgang gjennom ditt medlemskap.

Kulturfordel sin Facebookside finner du her

Kulturfordel sin nettside finner du her


 

Det finnes to ulike typer medlemskap i AKKS - et for individuelle medlemmer og et for band.

1. Ordinært medlemskap

Ordinært medlemskap koster kr. 50 pr. år.
Dersom du ønsker å bli ordinært medlem i AKKS kan du fylle ut vårt medlemsskjema digitalt.

2. Bandmedlemskap

Eksisterende band har muligheten til å bli såkalt "bandmedlem". Dette betyr at man melder seg inn som en gruppe. 
Vi har to typer bandmedlemskap:

BANDLOKALLAG

Bandmedlemskap for band der 1/3 er 25 år eller yngre koster kr. 50 pr.bandmedlem.
Dette medlemskapet gir bandet muligheten til å søke Frifondsmidler hos AKKS.
Søknadsportalen åpner i september. I tillegg kan bandet benytte seg av de vanlige medlemsfordelene og søke VO- støtte til øvinger.

Man blir da et "lokallag" under AKKS og forplikter seg til å sende inn årsrapport på slutten av året. Årsrapporten er et A4 skjema som bandet får tilsendt fra oss. Her bekrefter dere antall medlemmer i bandet, med navn, adresse, fødselsår og hvilke aktivitet dere har hatt i det inneværende året.

Dersom du ønsker bandmedlemskap og 1/3 av bandets medlemmer er 25 år eller yngre kan du fylle ut en innmeldingskontrakt;
Doc- fil: Bandmedlemskapskontrakt 2017- under 26 år
PDF: Bandmedlemskapskontrakt 2017 - U26
Obs! Alle felter må fylles ut. Husk signatur på alle sider.

BANDMEDLEMSKAP

Dersom medlemmene i bandet ikke ønsker å bli et "lokallag" under AKKS koster medlemskapet kr. 50 pr. bandmedlem. Med dette medlemskapet kan bandet benytte seg av de vanlige medlemsfordelene og søke VO- støtte til øvinger.

For å bli bandmedlem kan dere fylle ut vårt digitale medlemsskjema.

Alle våre medlemskap er gyldig ut inneværende år.


 

Tilbake