Medlemskap i AKKS Bergen

Information in English here!

Medlemskap i AKKS gir tilgang til en rekke fordeler. Medlemskapet er gyldig hele kalenderåret i det året du melder deg inn og avsluttes automatisk ved årsslutt. Det er ingen forpliktelser knyttet til vårt medlemskap. I tillegg til å kunne benytte deg av våre fordeler bidrar du til å støtte organisasjonens arbeid.


Gjennom vårt medlemskap kan du benytte deg av flere gode rabatter;

I tillegg til rabatter hos våre samarbeidspartnere;

ScreenHunter_450 Jan. 05 13.47

 

 

 

 

Alle våre medlemmer kan også benytte seg av Kulturfordel - musikklivets eget fordelsprogram!
toppbanner

 

 

 

Kulturfordel har en egen app (tilgjengelig hos Appstore og GooglePlay) som gir deg fullstendig oversikt. Ta kontakt med oss på bergen@akks.no for å få brukernavn og passord for tilgang gjennom ditt medlemskap.

Kulturfordel sin Facebookside finner du her

Kulturfordel sin nettside finner du her


 

Det finnes to ulike typer medlemskap i AKKS - et for individuelle medlemmer og et for band.

1. Ordinært medlemskap

Vi har to typer individuelt medlemskap:

  • Ungdomsmedlemskap kr. 50,- for deg som er 25 år eller yngre
  • Voksenmedlemskap  kr. 150,-  for deg som fyller 26 år i inneværende år eller er eldre

Dersom du ønsker å bli ordinært medlem i AKKS kan du fylle ut vårt  medlemsskjema digitalt.

2. Bandmedlemskap

Eksisterende band har muligheten til å bli såkalt "bandmedlem". Dette betyr at man melder seg inn som en gruppe. Vi har to typer bandmedlemskap:

BANDLOKALLAG

Bandmedlemskap for band der 1/3 er 25 år eller yngre er gratis.
Gratis i den forstand at dere heller betaler kontigent til bandet selv, enn til oss i AKKS.

Dette medlemskapet gir bandet muligheten til å søke Frifondsmidler hos AKKS.
Søknadsportalen åpner i september. I tillegg kan bandet benytte seg av de vanlige medlemsfordelene og søke VO- støtte til øvinger.

Man blir da et "lokallag" under AKKS og forplikter seg til å sende inn årsrapport på slutten av året. Årsrapporten er et A4 skjema som bandet får tilsendt fra oss. Her bekrefter dere antall medlemmer i bandet, med navn, adresse, fødselsår og hvilke aktivitet dere har hatt i det inneværende året.

Dersom du ønsker bandmedlemskap og 1/3 av bandets medlemmer er 25 år eller yngre kan du fylle ut en innmeldingskontrakt;
Doc- fil: Bandmedlemskapskontrakt 2017- under 26 år
PDF: Bandmedlemskapskontrakt 2017 - U26
Obs! Alle felter må fylles ut. Husk signatur på alle sider.

BANDMEDLEMSKAP

Dersom medlemmene i bandet er over 26 år eller man ikke ønsker å bli et "lokallag" under AKKS koster medlemskapet kr. 50 pr. bandmedlem. Med dette medlemskapet kan bandet benytte seg av de vanlige medlemsfordelene og søke VO- støtte til øvinger.

For å bli bandmedlem kan dere fylle ut vårt digitale medlemsskjema.

Alle våre medlemskap er gyldig ut inneværende år.


Betaling av medlemskap

Etter at du har fylt ut det aktuelle medlemsskjemaet kan du velge å motta faktura for medlemsavgift eller betale for medlemskapet med det samme. Dette kan du gjøre ved å benytte vår PayPal-løsning:

IMG_0245

Betal for ungdommedlemsskap Jeg ønsker å betale for ordinært medlemsskap 25 år eller yngre kr. 50,-

Betal for ungdommedlemsskap Jeg ønsker å betale for ordinært medlemsskap 26 år eller eldre kr. 150,-

Jeg ønsker å betale for bandmedlemskap. Kr. 50 pr. bandmedlem.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på:Tlf: 55 55 75 55
E-post: kontoret@bergen.akks.no

Tilbake