Ledig vikariat i 100% stilling som kurs- og øvingslokaleansvarlig hos AKKS Bergen

AKKS Bergen er en musikkorganisasjon med base på USF Verftet. Vår kjernevirksomhet er kurs, øvingslokaler og konserter. I tillegg driver vi Eggstockfestivalen - Bergens viktigste festival for unge, uetablerte artister og band. AKKS Bergen er en av fem avdelinger i Norge og vårt overordnede formål er å jobbe for likestilling og mangfold i alle ledd av musikklivet. AKKS Bergen består per i dag av en administrasjon på 2,9 årsverk, og har et arbeidende styret som er organisasjonens formelle arbeidsgiver.

Vår kurs- og øvingslokaleansvarlig skal ut i fødselspermisjon i august og vi er på utkikk etter vikar i perioden juli/august 2017 - august 2018. Vi kan tilby en spennende og variert jobb i et kreativt miljø på USF Verftet og er på utkikk etter deg som har erfaring og engasjement for musikk- og kulturfeltet, og som gjennom stillingen vil bidra til å videreføre og videreutvikle AKKS Bergen sine kurs og øvingslokaler. Stillingen er i stor grad administrativ, i tillegg til en del praktisk arbeid i forbindelse med kurs og øvingslokaler. Du vil lære mye om drift av en kulturorganisasjon og jobbe tett sammen med øvrig administrasjon og styre i AKKS Bergen.

Generelle arbeidsoppgaver

Som kurs- og øvingslokaleansvarlig vil du ha som hovedoppgave å følge opp kjernevirksomheten knyttet til kursvirksomhet og drift av øvingslokaler.  Dette innebærer planlegging og gjennomføring av kurs i regi av AKKS Bergen, booking og oppfølging knyttet til bruk av øvingslokalene, samt medlemsoppfølging og fakturering. Innunder disse oppgavene ligger bl.a.:

Kurs

 • oversikt og planlegging av kurs gjennom året
 • utforming, promotering, opprigg av kurslokaler og gjennomføring av kurs
 • planlegging, promotering og gjennomføring av AKKS-Konserten
 • planlegging, promotering og gjennomføring av Loud! Jentenes bandleir i høstferien
 • fortløpende kontakt med instruktører og deltakere i forkant av- og under kurs

Øvingslokaler

 • ta i mot booking av øvingslokaler via e-post og telefon
 • promotering av øvingslokaler og oppdatere nettsider/skjema for booking
 • sørge for at alle leieforhold er i orden
 • sørge for at artister og band har best mulig leieforhold i AKKS Bergen sine øvingslokaler
 • daglig ansvar for at utstyret i øvingslokalene er i standsmessig orden og renhold av lokalene
 • ansvarlig for vedlikehold av utstyr

Medlemmer

 • ansvar for medlemsregistrering, bandmedlemskap, oppfølging og utsending av medlemskort
 • oppdatere nettsider og promomateriell for innmelding i AKKS Bergen
 • ansvar for utsending av månedlig nyhetsbrev

Fakturering

 • fakturering og betalingsoppfølging knyttet til øvingslokaler, kursdeltakere og medlemmer
 • oppfølging og arkivering av innbetalinger via PayPal og Vipps

Søknad og rapportering 

 • ansvar for månedlig rapportering i forbindelse med medlemmer, øvingslokaler og kurs
 • ansvar for søknad og rapportering av VO-midler
 • ansvar for søknad og rapportering i forbindelse med innkjøp av utstyr

 Vi søker etter deg som

 • har gjennomføringskraft, er strukturert og fleksibel
 • har høy arbeidskapasitet, og kan arbeide både selvstendig og i team
 • trives både med administrativt og praktisk arbeid
 • har god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • er serviceinnstilt og har erfaring med kundehåndtering
 • har kjennskap til bruk av sosiale medier, MailChimp m.m.

Relevant organisasjonsarbeid, erfaring innenfor musikk og musikkutstyr, regnskapsprogram og fakturahåndtering er ønskelig, men personlige egenskaper blir tillagt stor vekt. 

Arbeidstid

Ordinær arbeidstid er 8 timer inkludert lunsjpause. AKKS Bergen har kjernetid mellom kl 10:00 – 15:00 mandag til fredag, utover dette kan arbeidstaker disponere timene med hensyn til arbeidsoppgaver og aktivitet. Det må påregnes noe arbeid i helger og på kveldstid i forbindelse med kursoppstart, konsertavvikling og annen aktivitet.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i musikkbransjen med gode muligheter for å utvide kontaktnettverket ditt
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stillingsbrøk 100 %
 • Fastlønn etter tariff jmf Landsoverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • 1 uke betalt opplæring etter avtale i juni/juli
 • Tiltredelse i juli/august 2017 etter avtale

Søknad med CV, inkludert referanser, sendes innen 1. juni til bergen@akks.no.

For nærmere opplysninger ta kontakt med styreleder Ragnhild Severeide per e-post ragnhildsev@gmail.com eller daglig leder Line Yvonne Eidheim per e-post bergen@akks.no.

Vi ser frem til å høre fra deg! 

 

 

Tilbake