Innspill til ny kulturmelding

AKKS deltok i dag på Kulturdepartementets innspillsmøte for ny kulturmelding.
Vårt muntlige innspill kan dere lese her - og alle dagens innspill kan ses her (AKKS ca 2:54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgendagens musikkliv..

Vi vil at neste generasjons musikere, teknikere og bransjeaktører skal jobbe i en bransje som gjenspeiler det mangfold vi har og representerer et kulturliv der kvinner ikke lenger er en minoritet.

-Om 20 år skal ungdom velge fritt hvilket instrument de vil spille og hvilket yrke de vil satse på, ikke på bakgrunn av hva som er forventet av dem pga deres kjønn.

-Om 20 år skal alle musikere og kunstnere bli omtalt for sine kunstneriske prestasjoner og ferdigheter og ikke deres fysiske ”kvaliteter”
Og #metoo markerer et vendepunkt og et fjernt minne om en tid der ett kjønn sto over ett annet i rang og makt.
Nå blir alle møtt med den samme respekt og likeverd.

-Om 20 år kan alle svare for hvordan de jobber for likestilling i sin virksomhet.

-Om 20 år har alle kulturaktører som jobber med opplæring en bevisst og normkritisk strategi for hvordan de jobber med kjønnsbalanse og likestilling – ovenfor elever, foresatte og lærere.

-Om 20 år har alle aktører som formidler kultur et bevisst forhold til hvordan de produserer og programmerer kulturinnhold og er sitt ansvar bevisst på hvilke forbilder og kjønnsroller de viser frem.

- Om 20 år kan politikere stå trygt i at de har stilt tydelige krav til norsk kulturliv om aktivt arbeid for likestilling og kjønnsbalanse.

For ønsker vi endre samfunnsstrukturene kan det lønne seg å begynne i kulturlivet.
For kulturlivet har nettopp en egen evne til å påvirke – fordi kulturlivet baner vei, kulturlivet inspirerer og kulturlivet kan endre normer.

Gjennom foreningen Balansekunst har over 50 kulturorganisasjoner samlet seg rundt enigheten om at vi trenger et mer mangfoldig og likestilt kulturliv.
Hvordan kan vi se denne viljen i politikken og i den nye kulturmeldingen?

Tiltakene er mange - kort sagt må alle må være med å dra i samme retning og politikken må stille krav til at dette skjer.

Likestillingsarbeid er bevisst arbeid, diskriminering er som oftest ubevisst.

Kulturmelding skal være en melding for hele Norge - der alle stemmer blir hørt –  alle kjønn, legninger, troende og ikke troende, lyse, mørke, røde og blå!

Tilbake