Innkalling AKKS Norges Landsmøte 2018

Vi vil med dette innkalle alle AKKS Norges bandlag til Landsmøte 2018.
Landsmøtet er AKKS sitt høyeste organ og holdes hvert annet år. Møtet er innkalt 3 måneder før det skal avholdes, slik vedtektene krever.

Sted: Scandic Byparken, Bergen
Dato: 26.mai (nærmere klokkeslett tba – ca 12:00 – 18:00)

Stemmeberettigelse:
Alle AKKS Norges lokallag har stemmerett på Landsmøtet.
Bandlaget må ha vært medlem i AkKS Norge i minst 1 år for å ha stemmerett.

Antall stemmer per lokallag beregnes på et snitt av de to siste års medlemstall etter følgende modell:
3 – 20 medlemmer = 1 stemme
21 – 200 medlemmer = 4 stemmer
201 – 400 medlemmer = 6 stemmer
401 – 700 medlemmer = 8 stemmer
Over 700 medlemmer = 10 stemmer

AKKS Norges lokallag kan stille med inntil like mange delegater som lokallagene har stemmer. Lokallagene velger selv delegater samt fordeling av stemmer blant sine delegater.

Saker til behandling:
Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet på Landsmøtet må være Landsstyret i hende skriftlig senest to måneder før Landsmøtet, altså 26.mars. Send epost til akks@akks.no med saksopplsyninger.
Sakspapirer skal gjøres tilgjengelige for AKKS Norges lokallag senest fire uker før Landsmøtet finner sted.

Dagorden for Landsmøtet:

  • Konstituering
  • Årsmelding for den foregående landsmøteperioden
  • Presentasjon av AKKS Norges avdelingslag
  • Årsregnskap for den foregående landsmøteperioden.
  • Innkomne saker
  • Strategi for kommende landsmøteperiode
  • Budsjett for kommende landsmøteperiode, med behandling av 
medlemskontingent
  • Valg av sentralstyremedlemmer; 
styreleder, nestleder og sentralstyremedlemmer

Valgkomite

Dersom noen har forslag til sentralstyrekandidater eller trenger å kontakte valgkomiteen, skriv en epost til rhiannon@utstyrsordningen.no

 

Påmelding

Påmelding skjer her
Påmelding er bindende og frist er 1.april.

Har du spørsmål angående landsmøtet, ta kontakt med daglig leder på akks@akks.no

Tilbake