Info om Rom E- Evy rommet

English at bottom at the page.

Rom E- Evy rommet (tidligere kalt Jazz 1) er et stort og romslig lokale på 33,5 kvm som passer bra for større band og prosjekt opptil 10-12 personer, her har vi også litt kraftigere forsterkere.

Inneholder: 2 gitarforsterkere med seperat topp og eget kabinett, 1 gitar rørforsterker, 1 bassforsterker med seperat topp og høyttaler, el-piano , sanganlegg/PA med tre mikrofoner og trommer. Mikseren på dette rommet har også USB tilkobling for direkte innput til pc/mac.

Booke øving? Ta kontakt med oss på tlf: 55 55 75 55, epost kontoret@bergen.akks.no
eller via vårt kontaktskjema her!

De feltene det ikke står opptatt på, er ledig.

Room The Evy Room (formerly called Jazz 1) is a large and spacious room of 33.5 sqm, suitable for larger bands and projects up to  10-12 people. Here we also have more powerful amplifiers.

Contains: 2 guitar amplifiers with seperate top and own cabinett, 1 guitar tube amplifier, 1 bass amplifier with separate top and speaker, electric piano, PA with three microphones and drums. The mixer in this room also has USB connection for direct input to PC / Mac.

Book rehearsal? Contact us on phone: 55 55 75 55, email kontoret@bergen.akks.no
or via our contact form here!

Tilbake