Info om Rom B- Berntsen rommet

English at bottom at the page.

Rom B- Berntsen rommet ( tidligere kalt rom 2) er 20,9 kvm og passer for band opp til 4-5 personer.

Inneholder: 2 rør gitarforsterkere, 1 kombi gitarforsterker, 1 bass kombiforsterker,  sanganlegg/PA med tre mikrofoner, elpiano og slagverk.
Mikseren på dette rommet har også USB tilkobling for direkte innput til pc/mac.

Booke øving? Ta kontakt med oss på tlf: 55 55 75 55, epost kontoret@bergen.akks.no
eller via vårt kontaktskjema her!

De feltene det ikke står opptatt på, er ledig.

 

Room B-Berntsen room (formerly called room 2) is 20.9 sqm and suitable for bands up to 4-5 people.
Contains: 2 tube guitar amplifiers, 1 combination guitar amplifier, 1 bass combi amplifier, PA with 3 microphones, electric piano and drums.
The mixer in this room also has USB connection for direct input to PC / Mac.

Book rehearsal? Contact us on phone: 55 55 75 55, email kontoret@bergen.akks.no
or via our contact form here!

Tilbake