Frifond-penger til AKKS band

Som bandmedlem i AKKS kan dere søke Frifond her!

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper der minst 1/3 av deltakerne er under 26 år.  Formålet er å øke barn og unges interesse for musikkaktiviteter.
AKKS Norge gir tilskudd til lokal kulturaktivitet i Norge innenfor bestemte støtteområder.

Mao - bandet ditt kan få penger til et prosjekt dere har lyst til å gjennomføre!
Søknadsfrist 15. oktober
Retningslinjer kan dere lese her

Søk Frifond her!
(er dere ikke medlem i AKKS ennå, se her!

UPDATE:
Året søknadsfrist er over - men vi har ny søknadsrunde til neste år.

 

Tilbake