Fullt- Produsentkurs med Paperclip Studios

English info at the end

Fotograf Øystein Haara

Kursdag/tid: Tirsdager, kl 17.00-21.00

Kursoppstart: 5. mars.19
Kurslengde: 4 uker

Kurssted: Paperclip Studios, Frydenbølien 19 på Gyldenpris
Instruktører: Magnus Lauritzen og Johannes Hallanger fra Paperclip Studios

kurset er fullt!

Fotograf Øystein Haara

Veien fra en god skisse til en ferdig, innspilt låt kan fort stagnere uten den rette tekniske kunnskapen. Kurset tar for seg stegene fra ferdig låtidé til produksjon, innspilling og grunnprinsippene for miksing av en låt. Kurset varer i 4 uker, med 4-timers økter hvor vi tar et dypdykk inn i produsentens verden. Kurset er lagt opp med utgangspunkt i pop og elektronisk musikk, og målet for de 4 ukene er å gjennomføre 1-2 innspillinger, justere frekvenser og dynamikk på innspilte spor, og klargjøre låtene for miks. Det blir en teoretisk innføring i DAW, EQ, kompressor og FX, og vi skal teste ut hvordan det hele fungerer i praksis.

 

Fotograf Øystein Haara

Praktisk om kurset:

 • Kurset fokuserer på den delen av prosessen som kommer etter man har spilt inn en grunnleggende låtskisse, så det er en fordel om man har laget minst én demo før kursstart.
 • Det er en fordel om deltakerne har basic utstyr, som Mac eller PC med et musikkprogram (DAW). Under selve kurset vil ikke dette utstyret være nødvendig, men det blir en stor fordel å ha det tilgjengelig for egen praktisk øvelse av kursteknikkene underveis.

  Fotograf Øystein Haara

 • Det er en fordel med noe kjennskap til musikkprogramvare som f.eks. Logic Pro, Cubase eller Ableton Live, og noe erfaring med musikkproduksjon.
 • Kursdemonstrasjonene vil foregå i musikkprogrammet Logic Pro X.
 • Kurset holdes 5.mars, 12.mars, 19. mars og 26. mars fra kl 17.00-21.00.
 • Paperclip Studios ligger i Frydenbølien 19 på Gyldenpris.    

 

Påmeldingsskjema her!


Om instruktørene:

Paperclip Studios er et profesjonelt lyd- og musikkstudio i Bergen. Studioet tilbyr tjenester innenfor alle prosesser i skapelsen og ferdigstilling av musikk og lyd.

 

Produsentene er Johannes Hallanger og Magnus Lauritzen som har jobbet sammen i 10 år, og begge har utdanningsbakgrunn fra Musikkproduksjon på Universitet. Paperclip Studios omfavner alt fra komposisjon og låtskriving, gjennom innspilling og lyddesign til miksing og mastering. Hovedvekten ligger på populærmusikk og elektronisk. Tidligere har de jobbet sammen med etablerte artister som Aurora og Sigrid, og gjort lydmiksing for Kygo. I dag jobber de bl.a. med artister tilknyttet Sony og Universal.

 


Priser produsentkurs, vår 2019:

 • Kr 2150*,-  25 år eller yngre
 • Kr 2350*,-  26 år eller eldre
 • Kr 4000,-    om du ikke ønsker medlemskap i AKKS

*inkludert AKKS-medlemskap. Er du alt medlem, trekkes medlemskontingent kr 50,- av kursprisen

 

 

Musikkopplæring for alle!
Vi i AKKS Bergen ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for deltakelse i musikkaktivitet. Dersom du er under 18 år og har begrenset økonomi kan du/foresatte søke om å få helt eller delvis redusert deltakeravgift på våre ordinære kurs, spesialkurs og Loud! Jentenes bandleir. Hos oss kan du også bruke aktivitetskortet. For å benytte deg av tilbudet velger du dette i påmeldingskjema og vi tar kontakt med deg/foresatte. 

Har du spørsmål ta kontakt med daglig leder på bergen@akks.no.  Denne ordningen er støttet av Bufdir og gjelder for året 2019.


 

Fotograf Øystein Haara

Music production – an introduction

When: Tuesdays, 5PM-9PM

First course date: March 5

Length of course: 4 weeks

Where: Paperclip Studio, Frydenbølien 19 at Gyldenpris

Instructors: Magnus Lauritzen and Johannes Hallanger from Paperclip Studios    

The journey from a good demo to a finished and recorded song can quickly stagnate without the right technical knowledge. During the course we will go through the steps from a finished demo to production, recording and the basic principles for mixing a song. The course lasts 4 weeks, with 4-hour sessions where we take a deep dive into the world of a music producer. The course is based on pop and electronic music, and the aim is to record 1-2 songs, adjust frequencies and dynamics on recorded tracks, and prepare the songs for mix. It will be a theoretical introduction of DAW, EQ, compressor and FX, and we will test how it all works in practice.

About the course:

 • The course focuses on the part of the process that comes after you have recorded a demo, so it is an advantage if you have made at least one demo before course start.
 • It is advantageous with some knowledge of music software such as Logic Pro, Cubase or Ableton Live, and some experience with music production.
 • For the course demonstrations the music software Logic Pro X will be used.
 • It is an advantage to have your own personal basic equipment, such as Mac or PC with a music program (DAW). You won’t need this equipment during the course, but it’s a great advantage to have it available along the way for your own practical practice of course techniques.
 • The course is held 5 March, 12 March, 19 March and 26 March from 17:00 to 21:00.
 • Paperclip Studio is located in Frydenbølien 19 at Gyldenpris.

Prices producer course spring 2019:

 • kr. 2150*,- 25 year  or younger
 • kr. 2350*,- 26 year or older
  * including AKKS membership. If you already is an member the membership cost will be taken of the courseprice.
 • kr. 4000,- if you don’t wish membership

 

Tilbake