Elgitar 1 & 2

Foto: Caroline Årvoll

Foto: Caroline Årvoll

Kursdag: Mandag

Kursoppstart: Mandag 25.mars

Kurslengde: 5 uker

Kurssted: USF Verftet, 2.etasje, Rom A 

 Kursinstruktør: Kim Morgan Morken

Registreringsskjema for påmelding


Elgitar har lenge vært ikonet for rockemusikk, men det er et allsidig instrument som blir brukt innen

Foto: Caroline Årvoll

en rekke ulike sjangre. Ved bruk av effektpedaler og forsterkere kan man forme lyden til nesten hvilket som helst uttrykk.

 

Kurset er fullt! Nybegynnerkurset (Elgitar 1 kl. 17-19 ) gir deg en innføring i gitaren som instrument, samt basic forsterkerbruk. Man jobber med spilleteknikker, grunnleggende akkorder og enkle riff. På kurset begynner man tidlig å spille låter med få grep.
Kurset for nybegynnere er fullt, men vi har ledige plasser på akustisk gitar for nybegynnere. Mer info her!

Kurs for viderekomne (Elgitar 2 kl. 19-21) bygger videre på nybegynnerkurset og er for deg som kan spille et par grep. Kurset tar for seg et større låt- og akkordrepertoar, gir innblikk i ulike skalaer og improvisasjon.

Det er også mulighet for å dypdykke inn i gitarpedaler og effekter om kursdeltakerne ønsker det. Vi anbefaler to nybegynnerkurs før man melder seg på viderekommende kurset.

Økten kl. 19-21 vil det enten bli satt opp kurs for nybegynnere eller viderekommende, avhenging av nivået og hvor mange som melder seg på. 
Store deler av kursene vil bli lagt opp etter nivået på deltakerne.

Er du usikker på nivået ditt eller har andre spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på kontoret@bergen.akks.no.

Trykk her for å komme til registreringsskjema for påmelding.

 


Om instruktøren:

Kim Morgan Morken er gitarist og låtskriver fra Gudbrandsdalen. Kim er utdannet musikkpedagog ved Høyskolen i Bergen, men er best kjent som frontfigur og vokalist i det alternative rockebandet Ekkolodd

Sammen med Ekkolodd har han gitt ut to studioalbum, vært A-listet på P3, spilt ved flere store festivaler innlands og blitt publisert i en norskbok for ungdomstrinnet.

 

 

 

 


Foto: Embla Karidottir

Praktisk om kurset:
– Ta med gitar, stemmeboks og jackkabel på kurset.
Forsterker er på kursstedet.

– Det er mulig å leie gitar om man ikke har det.
Leiepris er 200 kr for 5 uker.

– Undervisningen foregår i grupper på inntil 5 deltakere,
hvor hver deltaker har egen gitar og forsterker.

– Det er mulighet for gratis øving i AKKS Bergens øvingslokaler utover kursdagene før kl. 17 på hverdager og hele lørdag og søndag.

– Kurset holdes på mandager 25.3, 1.4, 8.4, 29.4 & 6.5. Ikke kurs i påskeferien 15.4 & 22.4.

 


Priser instrument- og vokalkurs vår 2019:

 • kr. 1140*,- 25 år eller yngre
 • kr. 1340*,- 26 år eller eldre
  *inkludert AKKS- medlemskap. Er du alt medlem trekkes kontigenten av kursprisen.
 • kr. 2000,- om du ikke ønsker medlemskap

Foto: Embla Karidottir

Musikkopplæring for alle! 

Vi i AKKS Bergen ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for deltakelse i musikkaktivitet. Dersom du er under 18 år og har begrenset økonomi kan du/foresatte søke om å få helt eller delvis redusert deltakeravgift på våre ordinære kurs, spesialkurs og Loud! Jentenes bandleir. Hos oss kan du også bruke aktivitetskortet. For å benytte deg av tilbudet velger du dette i påmeldingskjema og vi tar kontakt med deg/foresatte. 

Har du spørsmål ta kontakt med daglig leder på bergen@akks.no.

Denne ordningen er støttet av Bufdir og gjelder for året 2019. 

 


ENGLISH

Course day: Monday
Course start: Monday 25th of March.19
Course length: 5 weeks
Course place: USF Verftet, 2th floor, AKKS Rehearsal rooms

Elgitar has long been the rock music icon, but it is a versatile instrument that is used in a variety of genres. Using power pedals and amplifiers, you can shape the sound to almost any expression.

The beginners course (Elgitar 1 at 17-19) gives you an introduction to the guitar as an instrument, as well as basic amplifier use. You be working on game techniques, basic chords and simple riffs. On the course you start playing songs with few grips early.

The advanced course (Elgitar 2 at 19-21) builds on the beginner course and is for you who can play a couple of grips. The course deals with a larger song and chord repertoire, giving insight into various scales and improvisation. There is also the opportunity to immerse yourself in guitar pedals and effects if the course participants want it. We recommend two beginners courses before signing up for the next course.

Large sections of the courses will be set up according to the level of participants.

Are you unsure about your level or have other questions?
Feel free to contact us at kontor@bergen.akks.no.

Click here to enter the registration form for registration.

Practical about the course:

 • Bring guitar, tuner and jack cable on the course.
  Guitaramps are on the course location.
 • It is possible to rent a guitar if you do not have it.  The rent is 200 SEK for 5 weeks.
 • The course are for groups of up to 5 participants,  where each participant has its own guitar and amp.
 • It is possibility to book rehearsal rooms to practice in the AKKS Bergens rehearsal rooms for free during the course.
 • The course is held on Mondays 25.3, 1.4, 8.4, 29.4 & 6.5. No course in easter; 15.4 & 22.4.

Prices instrument and vocal courses spring 2019:
kr. 1140*,- 25 year  or younger
kr. 1340*,- 26 year or older
* including AKKS membership. If you already is an member the membership cost will be taken of the course price.
kr. 2000,- if you don’t wish membership

Tilbake