Bass 1 & 2 – Avlyst

English at the end

Foto: Embla Karidottir

Kursdag: Tirsdager

Kursoppstart: Tirsdag 26.mars.19

Kurslengde: 5 uker

Kurssted: USF Verftet, 4.etasje, Musikkorridoren

Instruktør: Nora Tårnesvik

Registreringsskjema for påmelding

 

Bassisten bringer sammen melodien og rytmen i bandet, om det så er jazz, funk eller hiphop. AKKS’ basskurs tar for seg ulike stilarter og teknikker. Vi har hovedfokus på mestringsfølelse og spilleglede.

Foto: Embla Karidottir

På nybegynnerkurset (Bass 1 kl. 17-19) får man innføring i i bassen som instrument, man jobber med spilleteknikker og får innblikk i enkel forsterkerbruk. På kurset begynner man tidlig å lære enkle bassganger, samt å spille låter med få grep.

Kurs for viderekomne (Bass 2 kl. 19-21) bygger videre på nybegynnerkurset og er for deg som kan det grunnleggende, men man blir mer teknisk. Her jobber man med mer avanserte teknikker og stilarter,  ulike skalaer og improvisasjon. I tillegg tester man ut «slapping» og «popping».Vi anbefaler to nybegynnerkurs før man melder seg på dette kurset. Store deler av kurset vil bli lagt opp etter nivået på deltakerne.

Er du usikker på nivået ditt eller har spørsmål? Ta kontakt med oss på kontoret@bergen.akks.no .

Trykk her for å komme til registreringsskjema for påmelding


Info om instruktøren

Nora Tårnesvik har vært instruktør på basskurs hos AKKS Bergen i flere semester.

Til daglig spiller hun blant annet i bandet Living, men er også involvert i andre musikalske prosjekter på bass f.eks. Strange Hellos og John Olav Nilsen & Nordsjøen.

Nora har gått musikklinja på Kongsbakken Videregående skole og har studerte jazz på Trøndertun Folkehøgskole. Nora sin brede erfaring både som basslærer og liveartist, med andre ord mye erfaring og kunnskap å lære vekk til deltagerne på basskurset.

 

 

 

 

 


Foto: Caroline Årvoll

Praktisk om kurset:

 • Ta med bassgitar, stemmeboks og jackkabel på kurset. Forsterker er på kursstedet.
 • Det er mulig å leie bass om man ikke har det. Leiepris er 200 kr for 5 uker.
 • Undervisningen foregår i grupper på inntil 5 deltakere, hvor hver deltaker har egen bass og bassforsterker.
 • Det er mulighet for gratis øving i AKKS Bergens øvingslokaler utover kursdagene før kl. 17 på hverdager og hele lørdag og søndag.
 • Kurset går over fem uker, kursdagene blir 26.3, 2.4, 9.4, 23.4 & 30.4. Opphold i påskeferien 16. 4. 
   

  Foto: Caroline Årvoll

 

Priser instrument- og vokalkurs vår 2019:

 • kr. 1140*,- 25 år eller yngre
 • kr. 1340*,- 26 år eller eldre
  *inkludert AKKS- medlemskap. Er du alt medlem trekkes kontigenten av kursprisen.
 • kr. 2000,- om du ikke ønsker medlemskap

 

 


Foto: Embla Karidottir

Musikkopplæring for alle! 

Vi i AKKS Bergen ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for deltakelse i musikkaktivitet. Dersom du er under 18 år og har begrenset økonomi kan du/foresatte søke om å få helt eller delvis redusert deltakeravgift på våre ordinære kurs, spesialkurs og Loud! Jentenes bandleir. Hos oss kan du også bruke aktivitetskortet. For å benytte deg av tilbudet velger du dette i påmeldingskjema og vi tar kontakt med deg/foresatte. 

Har du spørsmål ta kontakt med daglig leder på bergen@akks.no

Denne ordningen er støttet av Bufdir og gjelder for året 2019. 


Course start: Tuesday 5th February 19th

Course length: 5 weeks

Course place: USF Verftet, 4th floor, Music corridor

The bassist brings together the melody and the rhythm of the band, whether it’s jazz, funk or hiphop. AKKS bass course deals with different styles and techniques. We focus on mastering and playing songs.

At the beginner course (Bass 1 at 17-19) you get an introduction to the bass as an instrument, you work with playing techniques and get insight into simple amplifier use. On the course, you begin to learn simple bass groove early as well as playing songs with few grips.

The advanced course (Bass 2 at 19-21) builds on the beginner course and is for you who can the basics, one the course you become more technical. Here you work with more advanced techniques and styles, different scales and improvisation. In addition, one tests “slapping” and “popping.” We recommend two beginners courses before signing up for this course.

Large sections of the courses will be added according to the level of participants.
Are you unsure about your level or have questions? Contact us at kontor@bergen.akks.no.

Click here to enter the registration form for registration

Practical about the course:

 • Bring bass guitar, tuner and jack cable to the course. Amplifier is in the course.
 • It is possible to rent bass if you do not. The rent is 200 NOK for 5 weeks.
 • Teaching takes place in groups of up to 5 participants, each participant having its own bass and bass amplifier.
 • It is possibility to book rehearsal rooms to practice in the AKKS Bergens rehearsal rooms for free during the course.
 • The course will be held on Tuesday 26.3, 2.4, 9.4, 23.4 & 30.4. No course in easter 16. 4. 

Prices instrument and vocal courses spring 2019:
kr. 1140*,- 25 year  or younger
kr. 1340*,- 26 year or older
* including AKKS membership. If you already is an member the membership cost will be taken of the course price.
kr. 2000,- if you don’t wish membership

 

Tilbake