Bandkurs

English at the end

Cotch – 2017

Oppstart: Torsdag 2.5.19

Tid: kl 17-20

Kurslengde: 4 uker

Avsluttes med konsert 28.5 på Kvarteret!

Kurssted:
 USF Verftet, 2. etasje, AKKS øvingslokaler
 
Instruktør: Gjert Hermansen
 
 
 

Tofu Mafia – 2018

Kursoppstart flyttet til 2.mai.2019. 

AKKS sitt bandkurs er et flott sted å skaffe seg spilletrening og møte likesinnede; folk som har lyst til å møte andre musikere å spille i band med.
Kanskje du møter dine fremtidige bandmedlemmer her?

Mange har startet sin utøvende musikkarriere på AKKS’ bandkurs, og funnet likesinnede de har spilt med i flere år. Hele band kan også melde seg på!

På AKKS’ bandkurs velger du og bandet ditt ut to til tre låter som dere jobber med under kursets uker.

Med dere på veien har dere en profesjonell instruktør med bred erfaring fra bandlivet som hjelper dere til å velge de beste låtene for dere og får disse til å sitte! I tillegg vil hun/han veilede, guide og gi feedback underveis. Bandkursene er svært sosiale kurs med fokus på samspill og spilleglede. Her får man masse god musikalsk trening!

Du kan melde deg på som enkeltmusiker eller som et band. Så langt det går forsøker vi å sette sammen band ut fra alder og sjangerpreferanser.

 


Bumpy Dreams- 2017

AKKS bandkurs- lær å spille med andre

Første kursdag bruker vi på å bli kjent, før vi deler oss inn i band. Bandene blir satt sammen etter instrumentet man spiller, men vi prøver å ta hensyn til sjanger og alder. 

Deretter er det ned i AKKS sine øvingslokaler for å starte med spillingen. Bandet begynner øve på låter de kunne tenke seg å spille, eller de kan starte med å prøve og lage sin egen låt. Med på veien er instruktøren som veileder og hjelper med både samspillet og bandkommunikasjonen. 

Om du kommer rett fra instrumentkurs eller har lært deg instrumentet ditt på egenhånd er det fullt mulig å melde seg på bandkurs selv om du er nybegynner. Den eneste forutsetningen er at du kan spille på instrumentet ditt.
Etter endt kurs sitter du igjen med større musikkforståelse om instrumentet ditt og fremføring.

Man velger så bandnavn, lager en liten presentasjon av bandet, skriver raider og gjør seg klar for å spille konsert. Konserten blir i Tegleverket på Kvarteret, hvor du kan invitere venner og kjente til å komme og se på. I forkant av konserten blir det både lydprøver og selvsagt “henge” på backstag.   Det blir ikke mer musikalsk lærerikt enn å spille sin første konsert!

Påmelding for enkeltpersoner!

 1. Kurspris
  kr. 650 inkl. medlemskap 25 år eller yngre*
  kr. 850 inkl. medlemskap 26 år eller eldre*
  kr. 1500 ikke medlemspris
  * er du alt medlem trekkes medlemskontingenten av kursprisen

 


Foto: Caroline Årvoll

Shackled 2017- Foto: Caroline Årvoll

Bandkurs for etablerte band

Allerede et etablert band? Vi har rom for hele band kan melde seg på bandkurs også.

På AKKS sitt bandkurs får dere bandcoaching og kanskje det litt ekstra til å nå deres store ambisjoner.  Dere får hjelp av en instruktør få tilbakemelding på låttekst, låtoppbygging, setlisten dere og hvordan deres visuelle uttrykk skal bli helstøpt.

Har dere ikke egne låter kan bandkurset fungere som en god start på låtskriving og låtbygging.

På bandkurset kan dere som er et band komme med de problemstillingene som er aktuelle for dere, og få skreddersydd et opplegg som passer dere. Det kan handle om låtskriving, samspillet, det visuelle/musikalske uttrykket – alt.

Få progresjon og utvikling, vår instruktør kan pushe dere til å ta steget videre.

I løpet av kursets uker jobber dere med 2-3 egne låter eller coverlåter. I tillegg får dere muligheten til å øve gratis en gang i uken i AKKS sine øvingslokaler.
Det hele avsluttes 28.mai med konsert på Kvarteret, inkl. lydprøve.

Påmelding for band her!

Pris for hele bandet er kr. 1600,-
Bandet må bestå av minst 3 personer.

 


 

Foto: Caroline Årvoll

Uting 2017- Foto: Caroline Årvoll

Praktisk om kurset: 

Ta med ditt instrument; gitar, trommestikker, bass eller annet. Forsterkere, piano og trommesett er på lokalet.

Mangler du gitar eller bass har AKKS Bergen noen til leie. Leiepris er 200 kr for 5 uker.

Bandene vil bli satt sammen etter hvilke instrument man spiller. Vanligvis 3-5 personer i hvert band.

Kurset holdes på torsdager 2.5, 9.5, 16.5 & 23.5 Konsert tirsdag 28. mai.

I tillegg til hver kursdag får hvert band én gratis økt på tre timer til egenøving i AKKS Bergen sine øvingslokaler på USF Verftet i løpet av kursperioden, hvor dag og tid avtales internt i bandet. 

 


Om bandcoach:

Gjert Hermansen debuterer som bandcoach hos AKKS høsten 2017, og har drevet med musikk i økende grad siden han begynte på pianokurs som 9-åring. Han er involvert i flere prosjekter bl.a. Trojka, Johannes Holtmon og Pine Hill, og spiller en rekke ulike instrumenter som trommer, bass og piano. Med bred og lang erfaring fra musikklivet, og med ulike instrumenter kan, han hjelpe et band til å bli mer dynamiske, samspilte og til å kommunisere sammen som musikere. Han er i tillegg lærer, noe som nok kan komme godt med i rollen som bandcoach!

 


Musikkopplæring for alle! 

Vi i AKKS Bergen ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for deltakelse i musikkaktivitet. Dersom du er under 18 år og har begrenset økonomi kan du/foresatte søke om å få helt eller delvis redusert deltakeravgift på våre ordinære kurs, spesialkurs og Loud! Jentenes bandleir. For å benytte deg av tilbudet velger du dette i påmeldingskjema og vi tar kontakt med deg/foresatte. 

Har du spørsmål ta kontakt med daglig leder på bergen@akks.no.

Denne ordningen er støttet av Bufdir og gjelder for året 2019. 


BAND COURSE
 

Start: Thursday 2.5.19

Time: 5-8 PM

Courseperiode: 4 weeks

Ends with concert at Kvarteret!

Place:
 USF Verftet, 2th floor, AKKS reharsalrooms
Instructor: Gjert Hermansen
 
 
 

AKKS’s band course is both social and educational!
Many have started their music career at AKKS ‘band course, and found like-minded people they have played with for several years. Whole bands can also sign up!

At AKKS ‘band course, you and your band choose two to three songs that you work on during the weeks on the course. With you on the road, you have a professional instructor with broad experience from playing in band as a guide, that show you the way and gives feedback. The band courses are very social course with a focus on interaction and songplaying. Here you get lots of good musical training!

You can enroll as a single musician or as a whole band. As far as we can, we try to put together bands based on age and genre preferences.

If you know someone you want to be in band with, please let us know when signing up at the course.

AKKS’s band course is a great place to acquire music training and meet like-minded people; people who want to meet other musicians to play with. Maybe you meet your future band members here?

In addition to each course day, each band gets one free session of three hours for self-training in AKKS Bergen’s exercise rooms at USF Verftet during the course period.

After 5 weeks the course concludes with the concert Kvarteret, where you can invite friends and acquaintances to come and listen. It will not be more musical learning than playing your first concert!


Band course for established bands

You’ve already established a band? Do you want to get feedback on things you work with? Does it sound interesting with bandcoaching by a professional musician who has been in the game for a number of years?

On the band course you who are a band can come up with the issues that are relevant to you, and get tailored a scheme that suits you. It can be about songwriting, the interaction, the visual / musical expression – everything. Get progression and development, our instructors can push to step forward.


Convenient on the course:

 • Bring your instrument; guitar, drumsticks, bass or other. Amplifiers, piano and drum kits are on the premises.
 • If you need a guitar or bass, AKKS Bergen has some for rent. Rental price is 200 NOK for 5 weeks.
 • The bands will be assembled according to which instrument you play. Usually 3-5 people in each band.
 • There is the possibility of free practice in AKKS Bergen’s exercise rooms beyond the course days.
 • The course is held on Thursdays 2.5, 9.5, 16.5 & 23.5 Concert Tuesday 28 May.

 


 

Tilbake