Kontakt AKKS Bergen

Ansatte

Linn Frøkedal
Daglig leder
bergen@akks.no

Victoria Moldekleiv
Kurs- og øvingslokaleansvarlig
kontoret@bergen.akks.no

Ragnhild Severeide
Arrangementsansvarlig
Prosjektleder UFLAKKS
arrangement@bergen.akks.no

Ragnhild Severeide
Festivalsjef Eggstocfestivalen
hallo@eggstock.no

Inni Mowinckel
UKM-koordinator
Prosjektleder UKM-Festivalen i Hordaland 2019
ukm@bergen.akks.no

Styret

Gunnhild Hodnekvam
Styreleder
gunnhild.hodnekvam@gmail.com

Susanne Lohne Iversen
Nestleder

Ann-Therese Kjenes
Økonomiansvarlig

Veronika Heilund
Styremedlem

Aksel Persen
Styremedlem

Magnus Ravndal Kostøl
Styremedlem

Sam Patricia Melo
Styremedlem

Jennifer Gunn
Styremedlem

Yvonne Holter Kringstad
Styremedlem 

Charlotte Todnem
Styremedlem

Aleksander Wilhelmsen
Varamedlem

Tracy Kheder
Varamedlem

Agnes Smørholm
Varamedlem

Kontor
AKKS Bergen
Georgernes Verft 12
5011 Bergen

E-post og telefon
E-post: bergen@akks.no
Tlf: 55 55 75 54/55

Vi har telefontid mellom kl. 11.00 og 15.30

Engasjer deg i AKKS

Ønsker du å engasjere deg?

Har du lyst å engasjere deg i kursdrift, konserter, frivillig arbeid, nettverking og musikk generelt? Å sitte i styret til AKKS er en glimrende mulighet til å få en fot innenfor musikkbransjen i din by. Styret sitter ett år om gangen og velges på årsmøte.