AKKS Bergen

AKKS Bergen holder til på kulturhuset USF Verftet.
Her drifter vi 5 øvingslokaler og arrangerer de fleste av kursene våre. 

AKKS Bergen tilbyr instrument- og vokalkurs, bandkurs og utleie av øvingslokaler. I tillegg står vi bak UFLAKKS, konsertserien av og for ungdom, og arrangerer Lyden fra Øvingslokalet og rockefestivalen for ungdom –Eggstockfestivalen.

AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som har som formål å arbeide for å rekruttere, motivere og synliggjøre flere kvinner i alle ledd av musikkbransjen.

AKKS kurs
Spilleglede står i fokus på våre kurs og vi er kjent for å levere høykvalitets kurs til rimelige priser. 

AKKS Bergen arrangerer kurs i vokal, trommer, dj, elgitar, akustisk gitar og bass hvert semester.
Kursene går over fem uker om gangen.
Kursoppstart er februar, april, september og november hvert år.
De aller fleste av våre kurs er delt inn i to nivå; nybegynner og viderekommen.

AKKS Bergen tilbyr også bandkurs hvor en lærer å spille i samspill med andre. Bandkurset starter opp i april og november.
Samt låtskriverkurs med fokus på tekst, melodi og harmoni.

Alle vår kurs har en nedre aldersgrense på 14 år.

AKKS øvingslokaler
AKKS Bergen har fem fullt utstyrte øvingslokaler, på USF Verftet, som benyttes av amatører så vel som profesjonelle band og artister.
Hver uke er det i gjennomsnitt 40 band som bruker våre øvingslokaler. 

Man kan inngå en avtale om fast øving eller man kan øve på dropin-basis.
Vi har et rimelig prisnivå og gir ekstra rabatt til de som er medlem i AKKS.

AKKS arrangement
I tillegg til opplæring av nye musikere, jobber AKKS Bergen også for å skape arenaer hvor de kan få vist seg frem. 

I juni måned hvert år arrangerer vi Eggstockfestivalen på Det Akademiske Kvarter hvor uetablerte artister og band kan spille.

Lyden fra Øvingslokalet er en konsertserie for de som ønsker å ta steget ut fra øvingslokalet og stå på en scene. Konsertene arrangeres en til to ganger i semesteret på Garage.

UFLAKKS er en konsertserie av og for ungdom. Gjennom UFLAKKS satser vi på opplæring av unge arrangører med fokus på kunnskap- og kompetanse. Her har vi en aktiv ungdomsgjeng som booker, promoterer, planlegger og avvikler konserter på ulike scener i byen.

Til slutt har vi AKKS-Konserten hvor ferske band kommer rett fra bandkurs og viser seg frem. Konserten arrangeres på Garage i slutten av semesteret og har fri aldersgrense.

Historikk
I 2015 feiret AKKS Bergen sitt 20-års jubileum. AKKS Bergen ble stiftet i 1995 av Evy Sørensen og Cecilie Arder og på den tiden het det Aktive Kvinners Kultursenter. Med blant annet hjelp fra Bo Grønningsæther, som jobbet i kulturavdelingen i Bergen kommune, fikk de økonomisk tilskudd til å kunne starte driften av organisasjonen. 

Allerede ved første informasjonsmøte før kursoppstart i 1995 ble det klart at interessen og behovet var stort:

- Vi hadde truffet spikeren på hodet. Damene sto som sild i tønne inne i øvingsrommet og det var kø oppover gangen. Det kom mellom 70 og 80 jenter (Evy Sørensen i BT 2005).

I begynnelsen hadde AKKS Bergen to øvingslokaler, men utvidet etterhvert til tre øvingslokaler. Med inntekter fra utleie av øvingslokaler og kursvirksomhet gikk det akkurat rundt:

- Vi drev nøkternt og seriøst. Vi var dødsseriøse med det vi holdt med. Vi hadde fast arbeidstid, og skulket aldri (Evy Sørensen i BT 2005).

I 1997 ble det dessverre stopp. Midlene tok slutt og organisasjonens fremtid var usikker. Våren 1998 begynte imidlertid Mona Størseth å jobbe for AKKS Bergen. Med 26 støttemedlemmer, ingen kursvirksomhet og to kartonger med papirer gjennopsto AKKS fra asken. Det fantes flere musikere uten et sted å øve, så organisasjonen hadde gode muligheter for vekst. I denne perioden var blant andre Lise Berntsen en viktig dame for organisasjonen.

I 2000 ble ytterlige 3 øvingslokaler bygget og AKKS Bergen driftet tilsammen 6 øvingslokaler på USF Verftet. I tillegg overtok AKKS Bergen arrangøransvaret for Eggstockfestivalen i 2001. Festivalen har røtter tilbake til 60-tallet og har i mange år vært et viktig springbrett for for unge og uetablerte band i Hordaland.

Organisasjonen fortsatte å vokse og i 2003 ble administrasjonen utvidet med Ane Storås som gikk inn i stillingen som kurs- og øvingslokaleansvarlig. Etterhvert fikk man mulighet til å øke stillingen og i 2006 ble dette en 100% stilling. Disse årene førte til et løft innen kurs- og øvingslokalevirksomheten til AKKS Bergen. I 2007 ble organisasjonen tildelt Bergen Kommune sin likestillingspris for arbeidet som ble gjort.

AKKS Bergen har fortsatt og vokse. I 2012 ble det blant annet opprettet en stilling som arrangementsansvarlig. Dette har ført til en vekst i tilbudet vårt. Et sentralt prosjekt har vært opprettelsen av arrangørgruppen og konsertserien UFLAKKS i 2013 i regi av Aleksander Wilhelmsen. Etterhvert har også nye prosjekter, kurs og arrangement sett dagens lys. 

AKKS Bergen har i dag 3,8 årsverk i administrasjonen i tillegg til omlag 10 instruktører som er tilknyttet organisasjonen til enhver tid. AKKS Bergen er den største av fem avdelinger i Norge og har hatt over 600 medlemmer de siste tre årene.

 

 

Få nyhetsbrev fra oss ca. en gang i måneden på mail!