AKKS bandmedlemskap

Meld bandet ditt inn i AKKS - få gode rabatter og muligheten til å søke penger til øving og andre prosjekter!

Bandmedlemskap gir de samme medlemsfordelene i AKKS som et ordinært medlemskap, i tillegg til at du kan søke om VO-midler til øving.
Er dere under 26 år kan dere også søke Frifondstøtte til utstyr, turné eller andre prosjekter som dere vil få til. Se mer info her.

Hvis 1/3 av medlemmene i bandet er under 26 år er betaler dere ikke kontingent til AKKS. Hvert bandmedlem betaler kun en "internkontingent" på 50kr til sin bandleder som kan brukes fritt av bandet.  Band over 26 år får rabatt på medlemskontingent og betaler bare 50,- pr person uavhengig av alder.

Få støtte til bandøvelsene deres!

Alle band som er medlem i AKKS kan søke støtte til bandøvelser, såkalt VO-midler (Voksenopplæringsmidler). Dette er penger som skal gå til opplærings- og studievirksomhet = deres organiserte bandøvelser.
Man kan motta inntil 1000 skattefrie kroner pr øvelse. Ta kontakt med oss eller ditt lokale fylkesmusikkråd  for informasjon og veiledning.

Dere kan være medlem uten å øve hos AKKS - alle er velkomne!
Fyll ut innmeldingsskjema og send til din lokale AKKS avdeling, så hjelper vi deg videre.

Under 26 

Over 26

Band