AKKS bandmedlemskap

Som medlem i AKKS får dere gode rabatter og muligheten til å søke penger til øving og andre prosjekter!

Bandmedlemskap gir de samme medlemsfordelene i AKKS som et ordinært medlemskap, i tillegg til at du kan søke om VO-midler til øving.
Er dere under 26 år kan dere også søke Frifondstøtte til utstyr, turné eller andre prosjekter som dere vil få til.

Dere kan være medlem i AKKS uten å benytte våre øvingslokaler - alle er velkomne!

Bandinnmelding:

Fyll ut innmeldingsskjema og send det på e-post til din lokale AKKS avdeling, så hjelper vi deg videre.

For band over 26 år

For band under 26 år

Last ned mal for årsrapport

Frifond

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år.  Formålet er å øke barn og unges interesse for musikkaktiviteter.
Søk Frifond her!

Få støtte til bandøvelsene deres!

Alle band som er medlem i AKKS kan søke støtte til bandøvelser, såkalt VO-midler (Voksenopplæringsmidler). Dette er penger som skal gå til opplærings- og studievirksomhet = deres organiserte bandøvelser.
I 2017 kan dere få inntil 100 kroner i tilskudd pr time for kurs med lærer og inntil 40 kroner pr time for kurs uten lærer.
Ta kontakt med oss eller ditt lokale fylkesmusikkråd  for informasjon og veiledning.