AKKS bandmedlemskap

Som medlem i AKKS får dere gode rabatter og muligheten til å søke penger til øving og andre prosjekter!

Bandmedlemskap gir de samme medlemsfordelene i AKKS som et ordinært medlemskap, i tillegg til at du kan søke om VO-midler til øving.
Er dere under 26 år kan dere også søke Frifondstøtte til utstyr, turné eller andre prosjekter som dere vil få til.

Dere kan være medlem i AKKS uten å benytte våre øvingslokaler - alle er velkomne!

Bandinnmelding:

Fyll ut innmeldingsskjema og send det på e-post til din lokale AKKS avdeling, så hjelper vi deg videre.

Bandmedlemskapskontrakt 2019 - over 26 år

Bandmedlemskapskontrakt 2019 - under 26 år

Last ned mal for årsrapport

Frifond

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år.  Formålet er å øke barn og unges interesse for musikkaktiviteter.
Søk Frifond her!

Få støtte til bandøvelsene deres!

Alle band som er medlem i AKKS kan søke støtte til bandøvelser, såkalt VO-midler (Voksenopplæringsmidler). Dette er penger som skal gå til opplærings- og studievirksomhet = deres organiserte bandøvelser.
I 2017 kan dere få inntil 100 kroner i tilskudd pr time for kurs med lærer og inntil 40 kroner pr time for kurs uten lærer.
Ta kontakt med oss eller ditt lokale fylkesmusikkråd  for informasjon og veiledning.