Årsmøte AKKS Stavanger 2019

AKKS Stavanger ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte! 


Dato:
 Torsdag 11. april
Tid: 16.00
Sted: Metropolis Ungdomskulturhus, Nytorget 1, 4012 Stavanger

Frist for å melde saker til årsmøte er mandag 18. februar 2019. Saker kan meldes til styreleder per e-post til katrinelilland@gmail.com.

Forslag til kandidater til styret sendes til valgkomiteen per e-post til katrinelilland@gmail.com innen 14. mars 2019.

Sakspapirer vil være tilgjengelig fra og med torsdag, 28. mars 2019. Ta kontakt med oss på stavanger@akks.no for å få sakspapirer tilsendt.

Saksliste
1) Konstituering
a) Åpning av møtet
b) Godkjenning av antall stemmeberettigede
c) Godkjenning av saksliste og forretningsorden
d) Valg av ordstyrer og referent
e) Valg av protokollunderskrivere
2) Årsmelding
3) Årsregnskap
4) Inkomne saker
5) Handlingsplan
6) Budsjett
7) Valg av:
a) Styreleder
b) Øvrige styremedlemmer

Alle medlemmer i AKKS Stavanger har møte- og stemmerett.

Velkommen!

#akksfamilien

Tilbake