Årsmøte 2019

Kjære medlemmer i AKKS Trondheim,

Velkommen på årsmøte! Ønsker du å bidra til et mer mangfoldig og likestilt musikkliv? Bli med i #akksfamilien. 

Kom på møte og treff andre AKKS-ere, vær med å velge styre og vedta budsjett og handlingsplan for 2019. Vi serverer kaffe og te.

OBS! ENDRING I TIDSPUNKT!

Tid/sted: torsdag 28. mars kl 19:00 på Scenerommet på Buranhus Musikksenter Gamle Kongevei 30.

Alle årets medlemmer i AKKS Trondheim har stemme-, tale og forslagsrett. Husk at du må være meldt inn i AKKS dersom du ønsker å stemme eller stille til valg. Meld deg inn/forny medlemskapet for 2019 på forhånd på nettsiden vår eller ved å sende sms.

Innmelding: https://www.akks.no/bli-medlem/

Melde inn saker?
Saker til behandling av årsmøtet må være styret i hende skriftlig senest 18. mars
Sakspapirer skal være behandlet av styret i AKKS Trondheim i forkant av årsmøtet. 

Stille til valg?
Dersom du ønsker å stille til valg som kandidat til styret, send en e-post med CV, informasjon om deg selv og hvorfor årsmøtet skal velge deg, til trondheim@akks.no

Dersom du har spørsmål håper vi å høre fra deg!

Med beste hilsen
AKKS Trondheim ved
Kari Harneshaug, styreleder
og
Emely Waet, daglig leder trondheim@akks.no
 
Dagsorden årsmøte i AKKS Trondheim:
1.    Konstituering
a) Åpning av møtet
b) Godkjenning av stemmeberettigede
c) Godkjenning av innkalling og sakspapirer 
d) Valg av ordstyrer og referent
e) Valg av to protokollunderskrivere

2.    Årsmelding
3.    Årsregnskap
4.    Innkomne saker
5.    Handlingsplan
6.    Budsjett

7.    Valg av:
     a) Styreleder
     b) Øvrige styremedlemmer

c) Valgkomite

Styreleder velges særskilt. Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn et forslag, eller hvis noen forlanger det. Styret konstituerer seg selv.

Vel møtt!

Sakspapirer

Tilbake