Årsmøte 2019 – AKKS Bergen

AKKS Bergen ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte! 


Dato:
 Tirsdag 19. mars
Tid: 17.00
Sted: Stillhet, Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrres Gate 49

Frist for å melde saker til årsmøte er mandag 18. februar 2019. Saker kan meldes til styreleder per e-post til gunnhild.hodnekvam@gmail.com.

Forslag til kandidater til styret sendes til valgkomiteen per e-post til gunnhild.hodnekvam@gmail.com innen 18. februar 2019.

Sakspapirer vil være tilgjengelig fra og med mandag, 4. mars 2019. Ta kontakt med oss på bergen@akks.no for å få sakspapirer tilsendt.

Saksliste
1) Konstituering
a) Åpning av møtet
b) Godkjenning av antall stemmeberettigede
c) Godkjenning av saksliste og forretningsorden
d) Valg av ordstyrer og referent
e) Valg av protokollunderskrivere
2) Årsmelding
3) Årsregnskap
4) Inkomne saker
5) Handlingsplan
6) Budsjett
7) Valg av:
a) Styreleder
b) Øvrige styremedlemmer

Alle medlemmer i AKKS Bergen har møte- og stemmerett.

Velkommen!

#akksfamilien

Tilbake