Årsmøte 2018- AKKS Stavanger

AKKS Stavanger ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte! 


Dato:
 Tirsdag 6. mars
Tid: 17.30
Sted: Glassromet, Metropolis

Frist for å melde saker til årsmøte er tirsdag 13. februar. Saker kan meldes til styreleder per e-post til tuvatnes@gmail.com.

Har du forslag til kandidater til styret vårt? Send dine forslag til valgkomiteen per e-post til alise_tiller@msn.no innen 19. februar.

Sakspapirer vil være tilgjengelig fra og med tirsdag 20. februar. Ta kontakt med oss på stavanger@akks.no for å få sakspapirer tilsendt.

Saksliste
1) Konstituering
a) Åpning av møtet
b) Godkjenning av antall stemmeberettigede
c) Godkjenning av saksliste og forretningsorden
d) Valg av ordstyrer og referent
e) Valg av protokollunderskrivere
2) Årsmelding
3) Årsregnskap
4) Inkomne saker
5) Handlingsplan
6) Budjsett
7) Valg av:
a) Styreleder
b) Øvrige styremedlemmer

Velkommen!

#akksfamilien

Tilbake