Årsmøte 2018 – AKKS Bergen

AKKS Bergen ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte! 


Dato:
 Tirsdag 13. mars
Tid: 18.00
Sted: Møterom 1, Nordnes Bydelshus

Frist for å melde saker til årsmøte er tirsdag 13. februar. Saker kan meldes til styreleder per e-post til ragnhildsev@gmail.com.

Har du forslag til kandidater til styret vårt? Send dine forslag til valgkomiteen per e-post til sampatriciamelo@gmail.com innen 22. februar.

Sakspapirer vil være tilgjengelig fra og med tirsdag 27. februar. Ta kontakt med oss på bergen@akks.no for å få sakspapirer tilsendt.

Saksliste
1) Konstituering
a) Åpning av møtet
b) Godkjenning av antall stemmeberettigede
c) Godkjenning av saksliste og forretningsorden
d) Valg av ordstyrer og referent
e) Valg av protokollunderskrivere
2) Årsmelding
3) Årsregnskap
4) Inkomne saker
5) Handlingsplan
6) Budjsett
7) Valg av:
a) Styreleder
b) Øvrige styremedlemmer

Velkommen!

#akksfamilien

Tilbake