AKKS Oslo søker DJ-instruktør og pianoinstruktør til vårsemesteret 2019

 

AKKS Oslo ser etter deg som vil være med å jobbe med formålet vårt, er pedagogisk, motiverende, engasjert og brennende opptatt av å lære bort.

AKKS Oslo er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for å rekruttere, synliggjøre og motivere jenter og kvinner i musikklivet. Dette gjør vi gjennom kursvirksomhet, konserter, utleie av rimelige øvingslokaler og nettverking. Vi holder til på Grünerløkka ved Blå, hvor vi har 4 øvingslokaler, 1 preproduksjonslokale og 1 kursrom.

Vi søker pianoinstruktør og DJ-instruktør til vårens kurs med oppstart i Januar 2019, uke 5. Hvert kurs er 12 timer langt, fordelt på 8 uker med 1,5 timer undervisning i uken. Etter første kursrunde fra Januar til Mars åpnes muligheten for en ny kursrunde i andre del av semesteret. Undervisningen foregår i grupper på tre til fem deltakere. Deltakerne våre er 14 år og eldre. Avvikling av kurs er med forbehold om nok påmeldte deltakere. Med nok deltakere vil vi også tilby juniorkurs fra 9 til 12 år. Søkere som også har kunnskaper om andre instrumenter, låtskriving og musikkproduksjonsverktøy kan prioriteres, samt instruktører som er åpne for å gå videre fra å være instrumentinstruktører til bandinstruktører m.m. i andre del av semesteret.  

Til vårsemesteret søker vi instruktører i: 

Følg lenkene for informasjon om kursene. Søkere som også er kvalifiserte til å undervise på vårt bandkurs, eller tiltre som vikar/instruktør etter behov for noen av våre andre kurs kan prioriteres. Spesifiser gjerne i søknaden hvilke andre kurs du kan være aktuell som vikar/instruktør for i søknaden. 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Motiverende og engasjert
  • Opptatt av å ivareta hele elevgruppen og skape trygge rammer for musikkutøvelse
  • Musikkutdanning (under utdanning er ok)
  • Noe pedagogisk bakgrunn, helst faglig men erfaring teller også positivt
  • Strukturert
  • Selvstendig næringsdrivende


Ta kontakt med oss på 91 91 42 22, telefontid 11-15, for mer informasjon eller en uformell prat. Evt. kan spørsmål sendes på mail til kursansvarlig Haley Shea - kurs@oslo.akks.no

CV og søknad sendes til kurs@oslo.akks.no innen fredag 22. November 2018. 

Tilbake