AKKS Bergen søker arrangementsansvarlig i 80% stilling

Ledig prosjektstilling som arrangementsansvarlig

AKKS Bergen er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for å rekruttere, synliggjøre og motivere kvinner i alle ledd av musikkbransjen. Kjernevirksomheten er kurs innen rytmisk musikk, drift av øvingslokaler og konsertvirksomhet. AKKS Bergen arrangerer Eggstockfestivalen, den tradisjonsrike musikkfestivalen for ungdom, og ungdomskonsertserien UFLAKKS. AKKS Bergen holder til på kulturhuset USF Verftet og er en av fem lokalavdelinger i Norge. AKKS Bergen har et arbeidende styre, og består per i dag av en administrasjon på 2,9 årsverk.

AKKS Bergen har ledig en 80 % stilling som arrangementsansvarlig og søker en person som brenner for å arrangere gode konserter, og som kan være med på å videreføre og utvikle AKKS Bergens arrangementer.

Stillingen er en ettårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse. Arrangementsansvarlig har daglig leder i AKKS Bergen som sin arbeidsleder, og den ansatte får kontorplass hos AKKS Bergen på USF Verftet. Arbeidstiden er fleksibel, og kveldsarbeid inngår i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av ungdomsarrangørgruppen og konsertserien UFLAKKS
 • Planlegging og gjennomføring av Eggstockfestivalen
 • Planlegging og gjennomføring av konsertserien Lyden fra øvingslokalet og AKKS-bingo
 • Bistå i planlegging og avvikling av UKM-festivalen i Hordaland 2019
 • Promotering av arrangementene
 • Søknadsskriving og rapportering
 • Budsjettstyring
 • Samarbeid med administrasjon og styre i AKKS Bergen

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Du har gjennomføringskraft, er kreativ, strukturert og fleksibel
 • Du er en relasjonsbygger, og kan arbeide både selvstendig og i team
 • Du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Du har god økonomisk forståelse
 • Du har engasjement for ungdom og likestillingsarbeid
 • Relevant organisasjonsarbeid, erfaring innenfor musikkbransje, konsertproduksjon og søknadsskriving er ønskelig, men personlige egenskaper blir tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • En jobb i musikkbransjen med gode muligheter for å utvide kontaktnettverket ditt
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stillingsbrøk 80%
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse 1. oktober

 

Søknadsfrist: 29. august.
Intervjuer vil gjennomføres i uke 36. 
Søknad med CV og referanser sendes på e-post: bergen@akks.no.

Nærmere opplysninger
Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 55 55 75 55 (mellom kl 10-15 ukedager) eller på mail: bergen@akks.no.

 

Adresse arbeidssted
AKKS Bergen
Georgernes Verft 12
5011 Bergen

Tilbake