Velkommen til AKKS!

AKKS Norge er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for balanse i alle ledd av musikklivet. På disse sidene finner du informasjon og lenker til AKKS Norge sine fem lokalavdelinger i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim.

AKKS Landingside

Siste aktivitet

AKKS Kristiansand søker ny daglig leder i 50% stilling

AKKS Kristiansand er en idealistisk musikkorganisasjon som jobber med å rekruttere, synliggjøre og motivere kvinner i alle ledd av musikkbransjen. Kjernevirksomheten er kurs innen rytmisk musikk, drift av øvingslokaler og konsertvirksomhet. AKKS Kristiansand arrangerer også LOUD, bandleir for jenter, Bingo … Les mer

15
Dec
2016

AKKS