Velkommen til AKKS!

AKKS Norge er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for en bedre balanse i norsk musikkliv. Vårt formål er "å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet". AKKS´ hovedfokus er jenter , men vi backer alle som vil prøve seg innen musikk, enten det er bak piano, mikrofonen, gitaren eller miksepulten - uansett kjønn, alder, religion og hudfarge.
AKKS er for deg som engasjerer deg i likestilling, i likeverd, i musikk, i konsertarrangering, i frivillighet.

AKKS Landingside

Siste aktivitet

AKKS Bergen søker daglig leder (100% stilling, åremål)

AKKS Bergen er en idealistisk musikkorganisasjon som jobber med å rekruttere, synliggjøre og motivere kvinner i alle ledd av musikkbransjen. Kjernevirksomheten er kurs innen rytmisk og elektronisk musikk, drift av øvingslokaler og konsertvirksomhet. AKKS Bergen arrangerer Eggstockfestivalen, den tradisjonsrike musikkfestivalen … Les mer

29
Apr
2019

AKKS