Velkommen til AKKS!

AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for balanse i alle ledd av musikkbransjen. På disse sidene finner du informasjon og lenker til AKKS sine fem lokalavdelinger i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim.

AKKS Landingside

Trenger du ett sted å øve?

AKKS har flere øvingslokaler til leie ved de ulike avdelingene i landet.

Lyst til å lære å spille musikk?

Vi arrangerer mange ulike kurs ved de forskjellige avdelingene. Sjekk din avdeling for mere informasjon

Siste aktivitet

Søk Frifond her!

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper der minst 1/3 av deltakerne er under 26 år. Formålet er å øke barn og unges interesse for musikkaktiviteter. AKKS Norge gir tilskudd til lokal kulturaktivitet i Norge innenfor bestemte støtteområder. … Les mer

06
Jul
2016

AKKS

Nyheter fra ballade.no